มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่ปะการังเทียมขาแท่นปิโตเลียม บริเวณพื้นที่เกาะพะงัน
  • 1 ก.ค. 2564
  • 327

 

2563-12-30 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1901/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่ปะการังเทียมขาแท่นปิโตเลียม บริเวณพื้นที่เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี