สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวง ทส. ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กรมทะเล ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวง ทส. ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 12 เมษายน 2567 (เวลา 11.00 น.) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ ทช. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พล.ต.ท อภิรัติ นิยมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรุงเทพฯ
กรมทะเล ปฏิบัติงานทางทะเลเพื่อตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง
กรมทะเล ปฏิบัติงานทางทะเลเพื่อตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง
วันที่ 6-11 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมในการปฏิบัติงานทางทะเลเพื่อตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง (data Temperature logger) และเก็บตัวอย่างน้ำทะเล บริเวณพื้นที่แนวชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล รวมถึงเกาะรอก และเกาะอาดังราวีรวมจำนวน 23 สถานี สภาพอากาศและคลื่นลมในระหว่างปฏิบัติงาน ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ทะเลเรียบ ความสูงคลื่นต่ำกว่า 0.5 เมตร สำหรับผลการสังเกตน้ำทะเลในเบื้องต้น ไม่พบความผิดปกติของน้ำทะเล ทั้งนี้ตัวอย่างที่รวบรวมได้นำไปวิเคราะห์ ความเป็นกรดของน้ำทะเล ในส่วนของผลวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ที่ความละเอียดสูงในห้องปฏิบัติการทางเคมี และแปรผลคุณภาพน้ำทะเลจากเครื่อง CTD จะรายงานต่อไปในภายหลัง
กรมทะเล ตั้งศูนย์ดูแล นทท 37 ชายฝั่งทะเล ช่วงเทผศกาลสงกรานต์ พร้อมรณรงค์เที่ยวสงกรานต์ ลดพลาสติก
กรมทะเล ตั้งศูนย์ดูแล นทท 37 ชายฝั่งทะเล ช่วงเทผศกาลสงกรานต์ พร้อมรณรงค์เที่ยวสงกรานต์ ลดพลาสติก
วันที่ 11 เมษายน 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนต่างเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพื่อกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัว หรือไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการจัดงานฉลองปีใหม่ไทย แต่ส่วนหนึ่งก็ออกเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ทางธรรมชาติตามภูเขาและทะเล โดยในปีนี้ รัฐบาลได้ประกาศจัดกิจกรรม “มหาสงกรานต์ World Songkran Festival”
อธิบดี ทช. ประชุมหารือกำหนดการจัดกิจกรรม “งานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567”
อธิบดี ทช. ประชุมหารือกำหนดการจัดกิจกรรม “งานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567”
วันที่ 11 เมษายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดการจัดกิจกรรม “งานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567” โดยมีคุณศิริพร ศรีอร่าม ที่ปรึกษาโครงการ Dow and Thailand Mangrove Alliance นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต นางประภาพร ไหวพริบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป (กจช.) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 9