สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรม ทช. ร่วมกิจกรรม “ รวมใจให้เลใต้ : การจัดการขยะทะเลในแนวปะการังธรรมชาติเกาะเญอลาปี จังหวัดปัตตานี
กรม ทช. ร่วมกิจกรรม “ รวมใจให้เลใต้ : การจัดการขยะทะเลในแนวปะการังธรรมชาติเกาะเญอลาปี จังหวัดปัตตานี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับชมรมดำน้ำสมิหลา เข้าร่วมกิจกรรม “ รวมใจให้เลใต้ : การจัดการขยะทะเลในแนวปะการังธรรมชาติเกาะเญอลาปี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ณ บริเวณเกาะเญอลาปี (เกาะลอปี่) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บขยะที่ปกคลุมแนวปะการังและสำรวจปะการังฟอกขาว ได้ขยะรวมทั้งสิ้น 50 กิโลกรัม ส่วนมากเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทำประมง(เชือกอวน)โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดนำกลับมาที่ฝั่ง ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต
กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต
วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 กปพ. โดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต ส่วนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต พบว่าทุ่นแสดงแนวเขตบริเวณอ่าวหลาขาดหายจึงได้ทำการซ่อมแซม ยังคงพบเห็นการผูกใช้ทุ่นจอดเรือที่ไม่ถูกวิธี และได้ประชาสัมพันธ์กรอบภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่กับผู้ประกอบการดำน้ำ ทั้งนี้ บริเวณอ่าวทือมีเรือสปีดโบ๊ท 10 ลำ เรือประกอบการ Diving 5 ลำ เรือใบ 7 ลำ และเรือตกปลานำเที่ยว Snorkeling 7 ลำ ส่วนอ่าวอื่นๆ ไม่มีเรือ
กรมทะเล ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ หารือแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชน
กรมทะเล ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ หารือแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 นายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน นางสาวชุติมา แจงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นำโดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ นายเอนก บัวนาเมือง คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ พร้อมคณะผู้แทน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช.