สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
109
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
 • ทรัพยากรทางทะเล
  22
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  6
 • สัตว์ทะเลหายาก
  23
 • การจัดการชายฝั่ง
  6
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  8
 • กิจกรรมสำคัญ
  56


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
 
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์