สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา
กรมทะเล เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา
วันที่ 18 – 19 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา จากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตา โดยวิธีการดำน้ำลึก เบื้องต้นยังไม่พบปะการังฟอกขาว จากการติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีวาง data temperature logger ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 19 เมษายน 2567 อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ย 30.95 °C ซึ่งมีค่าสูงกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาประมาณ 1.56 °C แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป
กรมทะเล พาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กรมทะเล พาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 20 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี นำคณะ Park Run THAILAND สนามบางแสน จัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน จำนวน 50 ต้น และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลและรักสิ่งแวดล้อม