สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจและติดตามการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจและติดตามการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อสำรวจและติดตามการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย พร้อมดูงานด้านการท่องเที่ยว บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยมีนายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ อส. นำเยี่ยมชม นอกจากนี้อธิบดี ทช. ดำน้ำลึกสำรวจและติดตามสถานการณ์ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูปะการัง โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ทช. และอส. เพื่อให้ปะการังกลับมาอุดมสมบูรณ์โดยเร็ว
กรม ทช. ดำเนินการติดตั้งสแลนลดแสง (Shading) บริเวณแนวปะการังด้านทิศตะวันออกของเกาะไม้ท่อน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
กรม ทช. ดำเนินการติดตั้งสแลนลดแสง (Shading) บริเวณแนวปะการังด้านทิศตะวันออกของเกาะไม้ท่อน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และเจ้าหน้าที่โรงแรมเกาะไม้ท่อน ดำเนินการติดตั้งสแลนลดแสง (Shading) บริเวณแนวปะการังด้านทิศตะวันออกของเกาะไม้ท่อน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยทดลองกับปะการังจำนวน 3 แปลง ที่มีลักษณะสีซีด ฟอกขาว และลักษณะปกติ เปรียบเทียบกับปะการังชนิดเดียวกันในบริเวณใกล้เคียง ที่ไม่ได้กางสแลนลดแสง ทั้งนี้จะดำเนินการติดตามและรายงานผลเป็นระยะต่อไป
กรม ทช. สำรวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนพิษบริเวณหาดท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี
กรม ทช. สำรวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนพิษบริเวณหาดท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนพิษบริเวณหาดท่องเที่ยว จำนวน 3 สถานี ได้แก่ หาดท้องนายปาน และหาดริ้น อ.เกาะพะงัน หาดละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยใช้เครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น พบตัวอย่างแมงกะพรุน 1 ชนิด จำนวน 1 ตัว ได้แก่ แมงกะพรุนลายจุด (Phyllorhiza punctata) บริเวณหาดริ้น และเข้าตรวจสอบชุดเสาน้ำส้มในพื้นที่และได้ประสานกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานต่อไป