สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง ครั้งที่ 1
กรมทะเล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง ครั้งที่ 1
วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง ครั้งที่ 1 โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8
กรม ทช. ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี หารือแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙
กรม ทช. ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี หารือแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙
วันที่ 19 เมษายน 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) พร้อมด้วยนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม ทช. นายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน นายชาตรี มากนวล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าและหารือแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
อธิบดี ปิ่นสักก์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ 360 Go Green กับประเด็นการรับมือกับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวที่กำลังเกิดขึ้นในทะเลประเทศไทย
อธิบดี ปิ่นสักก์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ 360 Go Green กับประเด็นการรับมือกับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวที่กำลังเกิดขึ้นในทะเลประเทศไทย
วันที่ 17 เมษายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ให้สัมภาษณ์กับรายการ 360 Go Green ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เกี่ยวกับประเด็นการรับมือกับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวที่กำลังเกิดขึ้นในทะเลประเทศไทย รวมถึงหามาตรการแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสภาวะระดับน้ำทะเลรวน ทำให้ทรัพยากรทางทะเลและและชายฝั่งได้รับผลกระทบ อาทิ ปะการังเกิดฟอกขาว หญ้าทะเลตาย และเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ไม่สามารถฟักไข่ได้ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการหามาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ให้กับมาสมบูรณ์โดยเร็ว โดยมีคุณแซ็ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ณ สตูดิโอ 8 ชั้น 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพฯ
กรมทะเล นำเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้นบริเวณหาดวังแก้ว มารักษา ฟื้นฟูร่างกาย และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
กรมทะเล นำเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้นบริเวณหาดวังแก้ว มารักษา ฟื้นฟูร่างกาย และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
วันที่ 17 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวหาดวังแก้วจังหวัดระยอง เรื่องพบเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้น บริเวณหาดวังแก้ว ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ ศวทอ. เข้าตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas) วัดขนาดแนบกระดองกว้าง 22 เซนติเมตร ยาว 23 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ จากการตรวจร่างกายเบื้องต้น พบใบพายหน้าซ้ายมีรอยพันรัดบาดลึก จนเห็นชั้นกล้ามเนื้อ เนื่องจากถูกกระสอบพันรัดมาเป็นเวลานาน จึงได้นำเต่าทะเลกลับมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจังหวัดระยอง สัตวแพทย์จะทำการรักษาเบื้องต้นโดยการใช้เลเซอร์รักษาแผล ฉีดยาลดปวด และจะทำการตรวจอย่างละเอียด รักษา ฟื้นฟูร่างกาย และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป