สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
48
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากรทางทะเล
  4
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเลหายาก
  3
 • การจัดการชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  -
 • กิจกรรมสำคัญ
  41


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
 
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์