สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
27
เหตุการณ์
ด้านลบ
19
 • ทรัพยากรทางทะเล
  16
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเลหายาก
  18
 • การจัดการชายฝั่ง
  5
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  4
 • กิจกรรมสำคัญ
  3


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
           
           
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์