สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
1
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากรทางทะเล
  -
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเลหายาก
  -
 • การจัดการชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  -
 • กิจกรรมสำคัญ
  1


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์