สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
17
เหตุการณ์
ด้านลบ
5
 • ทรัพยากรทางทะเล
  3
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  2
 • สัตว์ทะเลหายาก
  8
 • การจัดการชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  -
 • กิจกรรมสำคัญ
  9


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
         
           
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์