สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรม ทช. ร่วมกิจกรรม “ รวมใจให้เลใต้ : การจัดการขยะทะเลในแนวปะการังธรรมชาติเกาะเญอลาปี จังหวัดปัตตานี
กรม ทช. ร่วมกิจกรรม “ รวมใจให้เลใต้ : การจัดการขยะทะเลในแนวปะการังธรรมชาติเกาะเญอลาปี จังหวัดปัตตานี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับชมรมดำน้ำสมิหลา เข้าร่วมกิจกรรม “ รวมใจให้เลใต้ : การจัดการขยะทะเลในแนวปะการังธรรมชาติเกาะเญอลาปี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ณ บริเวณเกาะเญอลาปี (เกาะลอปี่) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บขยะที่ปกคลุมแนวปะการังและสำรวจปะการังฟอกขาว ได้ขยะรวมทั้งสิ้น 50 กิโลกรัม ส่วนมากเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทำประมง(เชือกอวน)โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดนำกลับมาที่ฝั่ง ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต
กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต
วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 กปพ. โดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต ส่วนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต พบว่าทุ่นแสดงแนวเขตบริเวณอ่าวหลาขาดหายจึงได้ทำการซ่อมแซม ยังคงพบเห็นการผูกใช้ทุ่นจอดเรือที่ไม่ถูกวิธี และได้ประชาสัมพันธ์กรอบภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่กับผู้ประกอบการดำน้ำ ทั้งนี้ บริเวณอ่าวทือมีเรือสปีดโบ๊ท 10 ลำ เรือประกอบการ Diving 5 ลำ เรือใบ 7 ลำ และเรือตกปลานำเที่ยว Snorkeling 7 ลำ ส่วนอ่าวอื่นๆ ไม่มีเรือ
กรมทะเลชายฝั่ง ปฏิบัติการลาดตระเวน ป้องกัน เฝ้าระวังรักษาพื้นที่ป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol
กรมทะเลชายฝั่ง ปฏิบัติการลาดตระเวน ป้องกัน เฝ้าระวังรักษาพื้นที่ป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติการลาดตระเวน ป้องกัน เฝ้าระวังรักษาพื้นที่ป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ในท้องที่เขตบางขุนเทึยน กทม. /ตำบลพันท้ายนรสิงห์/โคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร