สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเลชายฝั่ง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลนผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 1
กรมทะเลชายฝั่ง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลนผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 1
กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยส่วนพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลนผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากนายไชยภูมิ สิทธิวัง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมทะเล นำคณะบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ปลูกป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเล ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี
กรมทะเล นำคณะบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ปลูกป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเล ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี สนับสนุนกล้าไม้พร้อมนำคณะบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ภาคตะวันออก จัดโครงการ Grow To Green Project ปลูกป่าชายเลน จำนวน 200 ต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ณ บริเวณชายฝั่งทะเล ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลน
กรม ทช. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนชายฝั่ง ตามแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรม ทช. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนชายฝั่ง ตามแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สทช.7 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนชายฝั่ง ตามแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในท้องที่จังหวัดตรัง ภายใต้แผนจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย โดยดำเนินการสำรวจของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นจาก หมู่ที่ 4 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง มีประธาน นางนุจรี จิโรจน์กุล เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้
อธิบดีกรมทะเล นำคณะผู้บริหารจากกรมเจ้าท่า และ กทม. เยี่ยมชมเรือ Interceptor
อธิบดีกรมทะเล นำคณะผู้บริหารจากกรมเจ้าท่า และ กทม. เยี่ยมชมเรือ Interceptor "019" เรือดักจับขยะบนผิวน้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นำนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายพรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมชมเรือ Interceptor "019" เรือดักจับขยะบนผิวน้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการดักจับขยะแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ กรุงเทพมหานคร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร