สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลในพื้นที่ประกาศและเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล บริเวณเกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
กรมทะเล ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลในพื้นที่ประกาศและเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล บริเวณเกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 219 และ 223 ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลในพื้นที่ประกาศและเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะโลซิน และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ที่กำหนดให้บริเวณพื้นที่เกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี