สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวง ทส. ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กรมทะเล ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวง ทส. ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 12 เมษายน 2567 (เวลา 11.00 น.) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ ทช. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พล.ต.ท อภิรัติ นิยมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรุงเทพฯ