สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
31
เหตุการณ์
ด้านลบ
7
 • ทรัพยากรทางทะเล
  10
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  4
 • สัตว์ทะเลหายาก
  14
 • การจัดการชายฝั่ง
  1
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  3
 • กิจกรรมสำคัญ
  6


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 
       
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์