สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
46
เหตุการณ์
ด้านลบ
25
 • ทรัพยากรทางทะเล
  20
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  4
 • สัตว์ทะเลหายาก
  20
 • การจัดการชายฝั่ง
  7
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  7
 • กิจกรรมสำคัญ
  13


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
 
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ หารือแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชน
กรมทะเล ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ หารือแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 นายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน นางสาวชุติมา แจงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นำโดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ นายเอนก บัวนาเมือง คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ พร้อมคณะผู้แทน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช.