สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล ร่วม ปตท.สผ. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มบ้านพะเนิน และกิจกรรมวางบ้านปลา” จ.เพชรบุรี
กรมทะเล ร่วม ปตท.สผ. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มบ้านพะเนิน และกิจกรรมวางบ้านปลา” จ.เพชรบุรี
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วม “กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มบ้านพะเนิน และกิจกรรมวางบ้านปลา” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)
กรมทะเล เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง การดำเนินการตามวิธีการประเมินอย่างรวดเร็วภายใต้โครงการ MSPglobal 2.0
กรมทะเล เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง การดำเนินการตามวิธีการประเมินอย่างรวดเร็วภายใต้โครงการ MSPglobal 2.0
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00 น.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง การดำเนินการตามวิธีการประเมินอย่างรวดเร็วภายใต้โครงการ MSPglobal (MSPglobal National Workshop on Implementation of MSP global Rapid Assessment Methodology) โดยมี ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานอนุกรรมการจัดทำการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย Dr. Zhiwei Zhang ผู้แทนจาก IOC WESTPAC ดร.สุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)