สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
40
เหตุการณ์
ด้านลบ
28
 • ทรัพยากรทางทะเล
  25
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  2
 • สัตว์ทะเลหายาก
  20
 • การจัดการชายฝั่ง
  7
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  11
 • กิจกรรมสำคัญ
  3


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
           
           
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์