สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรม ทช. บรรยายให้ความรู้ด้านทรัพย​ากรทางทะเล​และชายฝั่ง​ทะเล
กรม ทช. บรรยายให้ความรู้ด้านทรัพย​ากรทางทะเล​และชายฝั่ง​ทะเล
วันที่​ 24 กรกฎาคม 2567 นายสืบสกุล​ เป็นประธานในการให้ความรู้ตาม โครงการ​เสริมสร้าง​องค์​ความรู้​ (เผย​แพร่องค์ความรู้)​ ด้านทรัพย​ากรทางทะเล​และชายฝั่ง​ทะเล​ ให้กับโรงเรียน​เทศบาล​บ้าน​เขาเต่า​ อำเภอ​หัวหิน​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​ ผู้​เข้าร่วมโครงการ​เป็น​นักเรียน​ระดับประถม​ศึก​ษาปีที่​ 4-6 จำนวน​ 65​ คน​ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ สัตว์​ทะเลมีพิษ​และ​การปฐมพยาบาล​เบื้องต้นตลอดจนเรื่องขยะทะเลและแนวทางการลดขยะทะเล
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี พ.ศ. 2567
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 นายมนตรี วิจิตรอาภากุล ผู้อำนวยการส่วนพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง พร้อมด้วย นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และนางสาววรดา อินโท หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรม ทช. เก็บตัวอย่างตะกอนดิน เพื่อศึกษาปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล และเก็บข้อมูลอัตราการตกตะกอนบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ อ่าวขาม จังหวัดตรัง
กรม ทช. เก็บตัวอย่างตะกอนดิน เพื่อศึกษาปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล และเก็บข้อมูลอัตราการตกตะกอนบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ อ่าวขาม จังหวัดตรัง
วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ได้ทำการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน เพื่อศึกษาปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล และเก็บข้อมูลอัตราการตกตะกอนบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ อ่าวขาม ตำบลปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างตะกอนดินไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป