สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
225
เหตุการณ์
ด้านลบ
2
 • ทรัพยากรทางทะเล
  22
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  10
 • สัตว์ทะเลหายาก
  11
 • การจัดการชายฝั่ง
  11
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  14
 • กิจกรรมสำคัญ
  159


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
         
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์