สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
262
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากรทางทะเล
  28
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  2
 • สัตว์ทะเลหายาก
  6
 • การจัดการชายฝั่ง
  18
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  18
 • กิจกรรมสำคัญ
  190


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
   
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์