สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
202
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากรทางทะเล
  6
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  5
 • สัตว์ทะเลหายาก
  11
 • การจัดการชายฝั่ง
  2
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  7
 • กิจกรรมสำคัญ
  172


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
 
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์