สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
197
เหตุการณ์
ด้านลบ
21
 • ทรัพยากรทางทะเล
  16
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  11
 • สัตว์ทะเลหายาก
  53
 • การจัดการชายฝั่ง
  18
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  9
 • กิจกรรมสำคัญ
  111


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์