สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
155
เหตุการณ์
ด้านลบ
17
 • ทรัพยากรทางทะเล
  29
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  7
 • สัตว์ทะเลหายาก
  35
 • การจัดการชายฝั่ง
  7
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  15
 • กิจกรรมสำคัญ
  79


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
 
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์