สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
124
เหตุการณ์
ด้านลบ
16
 • ทรัพยากรทางทะเล
  11
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเลหายาก
  29
 • การจัดการชายฝั่ง
  8
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  19
 • กิจกรรมสำคัญ
  72


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
           
           
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลในพื้นที่ประกาศและเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล บริเวณเกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
กรมทะเล ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลในพื้นที่ประกาศและเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล บริเวณเกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 219 และ 223 ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลในพื้นที่ประกาศและเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะโลซิน และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ที่กำหนดให้บริเวณพื้นที่เกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี