สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
156
เหตุการณ์
ด้านลบ
14
 • ทรัพยากรทางทะเล
  19
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  7
 • สัตว์ทะเลหายาก
  19
 • การจัดการชายฝั่ง
  12
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  5
 • กิจกรรมสำคัญ
  108


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 
     
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์