สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
102
เหตุการณ์
ด้านลบ
24
 • ทรัพยากรทางทะเล
  14
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  2
 • สัตว์ทะเลหายาก
  44
 • การจัดการชายฝั่ง
  8
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  22
 • กิจกรรมสำคัญ
  36


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
   
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์