สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
58
เหตุการณ์
ด้านลบ
16
 • ทรัพยากรทางทะเล
  7
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  3
 • สัตว์ทะเลหายาก
  20
 • การจัดการชายฝั่ง
  4
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  8
 • กิจกรรมสำคัญ
  32


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์