สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
74
เหตุการณ์
ด้านลบ
29
 • ทรัพยากรทางทะเล
  20
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเลหายาก
  35
 • การจัดการชายฝั่ง
  6
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  14
 • กิจกรรมสำคัญ
  28


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
   
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์