สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
64
เหตุการณ์
ด้านลบ
31
 • ทรัพยากรทางทะเล
  23
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  8
 • สัตว์ทะเลหายาก
  42
 • การจัดการชายฝั่ง
  1
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  9
 • กิจกรรมสำคัญ
  12


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
         
           
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์