สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
54
เหตุการณ์
ด้านลบ
34
 • ทรัพยากรทางทะเล
  31
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  2
 • สัตว์ทะเลหายาก
  29
 • การจัดการชายฝั่ง
  10
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  13
 • กิจกรรมสำคัญ
  3


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
           
           
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์