สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
39
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากรทางทะเล
  4
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเลหายาก
  2
 • การจัดการชายฝั่ง
  2
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  2
 • กิจกรรมสำคัญ
  29


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
         
           
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์