สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
263
เหตุการณ์
ด้านลบ
3
 • ทรัพยากรทางทะเล
  26
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  4
 • สัตว์ทะเลหายาก
  22
 • การจัดการชายฝั่ง
  13
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  13
 • กิจกรรมสำคัญ
  188


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์