สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
224
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากรทางทะเล
  16
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  6
 • สัตว์ทะเลหายาก
  7
 • การจัดการชายฝั่ง
  6
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  8
 • กิจกรรมสำคัญ
  182


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
         
           
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์