สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
135
เหตุการณ์
ด้านลบ
8
 • ทรัพยากรทางทะเล
  7
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเลหายาก
  11
 • การจัดการชายฝั่ง
  7
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  8
 • กิจกรรมสำคัญ
  109


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
           
         
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์