สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
161
เหตุการณ์
ด้านลบ
18
 • ทรัพยากรทางทะเล
  13
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเลหายาก
  30
 • การจัดการชายฝั่ง
  10
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  11
 • กิจกรรมสำคัญ
  114


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
     
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์