สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
138
เหตุการณ์
ด้านลบ
20
 • ทรัพยากรทางทะเล
  20
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  8
 • สัตว์ทะเลหายาก
  41
 • การจัดการชายฝั่ง
  15
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  15
 • กิจกรรมสำคัญ
  59


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์