สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
124
เหตุการณ์
ด้านลบ
16
 • ทรัพยากรทางทะเล
  11
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเลหายาก
  29
 • การจัดการชายฝั่ง
  8
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  19
 • กิจกรรมสำคัญ
  72


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
           
           
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล ต้อนรับ ผต.ทส. ในการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กรมทะเล ต้อนรับ ผต.ทส. ในการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผต.ทส.) เข้าเยี่ยมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามภารกิจของกรม ทช. โอกาสนี้นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัดกรม ทช. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และผ่านระบบ VDO Conference