สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
161
เหตุการณ์
ด้านลบ
11
 • ทรัพยากรทางทะเล
  24
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเลหายาก
  25
 • การจัดการชายฝั่ง
  5
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  15
 • กิจกรรมสำคัญ
  102


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
 
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์