สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
90
เหตุการณ์
ด้านลบ
19
 • ทรัพยากรทางทะเล
  10
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเลหายาก
  24
 • การจัดการชายฝั่ง
  4
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  16
 • กิจกรรมสำคัญ
  54


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
         
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์