สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
72
เหตุการณ์
ด้านลบ
26
 • ทรัพยากรทางทะเล
  15
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  2
 • สัตว์ทะเลหายาก
  19
 • การจัดการชายฝั่ง
  15
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  15
 • กิจกรรมสำคัญ
  32


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
   
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์