สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
57
เหตุการณ์
ด้านลบ
29
 • ทรัพยากรทางทะเล
  24
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  5
 • สัตว์ทะเลหายาก
  22
 • การจัดการชายฝั่ง
  11
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  8
 • กิจกรรมสำคัญ
  16


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
 
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์