สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
35
เหตุการณ์
ด้านลบ
18
 • ทรัพยากรทางทะเล
  18
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเลหายาก
  13
 • การจัดการชายฝั่ง
  12
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  6
 • กิจกรรมสำคัญ
  4


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 
     
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์