สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

เหตุการณ์สำคัญทางทะเล

ตรวจสอบผลกระทบฟาร์มเลี้ยงปลิง วางท่อลงทะเลขนอม โดยไม่ขออนุญาติ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กรณีฟาร์มเลี้ยงปลิงทะเล วางแนวท่อสูบน้ำจากทะเลเข้ามาใช้ในฟาร์มโดยไม่ได้ขออนุญาต และปล่อยน้ำเสียจากการเลี้ยงปลิงทะเลซึ่งมีสารเคมีปนเปื้อนลงทะเล โดยไม่มีระบบบำบัด ณ ห้องประชุมอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายวิโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม เป็นประธาน ทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวมีผลต่อพื้นที่ทะเลขนอม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมาก
9 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
สำรวจคุณภาพน้ำทะเลปากน้ำเจ้าพระยา-บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นำส่งเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ศึกษาความเป็นกรดของน้ำทะเล คุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ และปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พบค่าคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น มีค่าอุณหภูมิ 24.4-26.3 °C มีค่าความเค็ม 25-30 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 2.63-8.72 mg/l และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ๗.๗๓-๘.๒๗ สำหรับปริมาณสารอาหาร คลอโรฟิลล์ ค่าความเป็นกรด และค่าความเป็นด่างทั้งหมด รอนำส่งเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
9 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
จับเรือคราดหอยบางหญ้าแพรก ทำประมงผิดกฎหมาย ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.310 และ 110 ลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ตรวจพบผู้ลักลอบใช้เครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกลทำการประมงอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงจับกุมเรือประมงพร้อมเครื่องมือคราดหอย 1 ลำ พร้อมผู้ต้องหา 2 คน ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.71 (1) ม.36 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงรูปแบบและพื้นที่ทำการประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ.2560 ข้อ 2 ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 พิกัด N 13.30.10 E 100.16.57 และจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งที่ สภ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
8 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ได้ตะกอนและผืนป่าชายเลนเพิ่ม หลังแนวไม้ไผ่บ้านแหลม ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจการปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น พื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ระยะแนวไม้ไผ่ 700 เมตร ที่ดำเนินการปักไว้เมื่อปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงตะกอนหลังแนวปักไม้ไผ่ โดยใช้เครื่องหยั่งความลึกท้องน้ำ (Echo Sounder) และนำผลที่ได้นำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงตะกอนเลนหลังแนวไม้ไผ่ ผลการสำรวจพบพรรณไม้หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เช่น ต้นแสมทะเล และต้นโกงกางใบใหญ่ เป็นต้น
8 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ชายหาดมีการสะสมของตะกอนทรายกลับคืนมา บริเวณหาดสะปอม ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
วันที่ 4 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) สำรวจสถานภาพชายฝั่งในช่วงฤดูมรสุมวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2564) บริเวณหาดสะปอม ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ในระบบหาดเขาตันหยง-ตากใบ ผลการสำรวจพบว่า ชายหาดมีการกลับคืนมาสะสมของตะกอนทรายชายหาด ทำให้ลักษณะของหน้าผาทรายมีการปรับคืนสู่สภาพจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจย้อนหลังช่วงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นทรายที่ได้จากการพัดพาของคลื่นที่พัดเข้าหาชายหาด เป็นหนึ่งในกระบวนการปรับสมดุลโดยธรรมชาติ และพบว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณนี้ ได้นำถุงจัมโบ้ (big bag) มาวางเพื่อป้องกันคลื่นที่กระทบเข้าหาชายฝั่ง บริเวณชายหาด ซึ่งเป็นการป้องกันคลื่นที่กระทบเข้าหาชายฝั่งแบบชั่วคราว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างบนชายฝั่งได้เช่นกัน
5 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
พะยูนว่ายน้ำหากิน บริเวณแหล่งหญ้าทะเลชายหาดทุ่งคา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ออกสำรวจติดตามสถานภาพพะยูนในแหล่งหญ้าทะเลโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) บินสำรวจ บริเวณแหล่งหญ้าทะเลชายหาดทุ่งคา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง บริเวณพิกัด 12.4103 N , 101.4035 E ผลการบินโดรนสำรวจ พบพะยูน 1 ตัว กำลังว่ายน้ำหากินอยู่ ทั้งนี้ในช่วงฤดูหนาว น้ำทะเลจะขึ้นสูงช่วงกลางวัน ประกอบกับคลื่นค่อนข้างสงบ ทำให้แหล่งหญ้าทะเลค่อนข้างฟื้นตัวและสมบูรณ์ พะยูนจึงเข้ามาหากินในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลตั้งแต่เนินฆ้อ-อ่าวมะขามป้อม เป็นประจำทุกปี
4 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
เต่ากระเกยตื้นแบบมีชีวิต ติดเศษอวนเก่าบริเวณชายหาด ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง รับแจ้งจากคุณสุพิศ เปคอนสาร ว่าพบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นแบบมีชีวิต ติดเศษอวนเก่าบริเวณชายหาด ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ผลการตรวจสอบเป็น เต่ากระ Hawksbill sea turtle (Eretmochelys imbricata) เพศเมีย ขนาดความยาวกระดอง 35.5 ซม. ความกว้างกระดอง 29.2 ซม. น้ำหนัก 3.7 กก. สภาพอ่อนแรง สามารถจมตัวในน้ำได้ดี มีรอยแผลเป็นถูกรัดที่ขาหน้าทั้งสองข้าง และขาหลังขวา จึงได้นำเต่ากลับมายังศูนย์วิจัยฯ เพื่อรักษาแผลและฟื้นฟูร่างกาย จนกว่าจะสามารถปล่อยกลับสู่ธรรมชาติได้
4 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ตะกอนทรายสะสมเพิ่มขึ้น บริเวณชายฝั่งทะเลโคกเคียน จ.นราธิวาส
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) สำรวจสถานภาพชายฝั่งจากจุดสิ้นสุดของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านโคกพยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ที่ก่อให้เกิดคลื่นลมค่อนข้างแรง โดยมีความสูงคลื่น 1-2 เมตร พัดเข้าหาชายฝั่ง ผลการสำรวจพบว่าชายหาดมีการสะสมของตะกอนทรายกลับคืนมาเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจย้อนหลังในปี 2564 ช่วงวันที่ 5 เมษายน, 27 พฤษภาคม และ 15 กรกฎาคม ซึ่งเป็นทรายที่ได้จากการพัดพาของคลื่นที่พัดเข้าหาชายหาด เป็นหนึ่งในกระบวนการปรับสมดุลโดยธรรมชาติทำให้ชายหาดกว้างขึ้น ความชันชายหาดลดลง และยังพบว่าบริเวณที่เป็นโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รูปแบบของเขื่อนหินเรียงนั้นเมื่อคลื่นเข้ากระทบทำให้เกิดการยกตัวของคลื่นสูงขึ้นและทำให้น้ำทะเลซัดขึ้นบนฝั่ง ส่งผลให้เกิดการพัดพาตะกอนทรายบริเวณโครงสร้างเขื่อนฯ ไหลลงสู่ทะเล
4 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
คุณภาพน้ำทะเลในแนวปะการังบริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต มีค่าปกติ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามคุณภาพน้ำทะเล เก็บกู้อุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในแนวปะการังบริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต เพื่อศึกษาความเป็นกรดของน้ำทะเล โดยนำมาตรวจวัดในห้องปฏิบัติการทางเคมี ทั้งนี้ ในระหว่างปฏิบัติงาน มีฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศเริ่มปลอดโปร่งในช่วงสาย นอกจากนี้ จากการสังเกตในเบื้องต้น ไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำทะเลในช่วงที่สำรวจ
4 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์