เต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต ต.ขนาบนาก จ.นครศรีธรรมราช
  • 13 ธ.ค. 2566
  • 183

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนางมุกดา เหมทานนท์ ชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบเต่าทะเลมีชีวิตติดเศษอวนเกยตื้นบริเวณชายหาดบ้านนำทรัพย์ ม.9 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากได้ทำการเข้าพื้นที่ ตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle ; Chelonia mydas) 2 ตัว ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 27.5 ซม. กว้าง 25 ซม. น้ำหนัก 2 กก. สภาพความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี แข็งแรง พบบาดแผลบริเวณใบพายหน้าทั้ง 2 ข้างและ ขนาดกระดองยาว 38.5 ซม. กว้าง 35 ซม. น้ำหนัก 5.8 กก. สภาพความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี แข็งแรง พบบาดแผลบริเวณใบพายหน้าข้างซ้าย จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษา และพักฟื้นก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง