ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ทะเลสาบสงขลา
  • 13 ธ.ค. 2566
  • 122

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 กร  ทช. โดยสำนังาน ทช.ที่5 (สงขลา) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา  ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำประมงชายฝั่งของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย และช่วยกันอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จับสัตว์น้ำ (ทะเลสาบสงขลา) โดยสามารถตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้ หรือ ไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง ใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ จำนวน 6 ชุด บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งไม่พบผู้กระทำผิดดังกล่าว โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย มาตรา 67 (2) ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 19 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 บทกำหนดโทษตามมาตรา 147 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และมาตรา 169 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 54 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่จึงได้นำเครื่องมือประมงดังกล่าว ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ตาม ปจว. ข้อ 4 เวลา 11.50 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ไว้เป็นหลักฐานและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง