จัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 13 ธ.ค. 2566
  • 134

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 กร  ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ คลองสุนัขหอน แม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก ICC ได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,025 กิโลกรัม และดำเนินคัดแยกขยะ ตามหลักการอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการ อย่างถูกต้องต่อไป ขยะที่พบมาก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติก กล่องโฟม กระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง