เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 14 ธ.ค. 2566
  • 145

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ รวม 835 กิโลกรัม  แยกเป็น ขยะทั่วไป 383 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 452 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่  ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก กล่องอาหารโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง