สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช
  • 15 ธ.ค. 2566
  • 132

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนัหงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งหลังช่วงฤดูมรสุม ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดอ่าวปากพนัง และระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา จากการสำรวจพบว่า บริเวณปลายแหลมตะลุมพุกไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง ชายหาดมีความสมุดลมีตะกอนทรายสะสมจำนวนมาก และบริเวณด้านทิศใต้ลงมา พบว่า บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านปลายทรายมีการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางประมาณ 900 เมตร ที่เกิดในช่วงฤดูมรสุมและคลื่นลมแรง โดยบริเวณด้านหลังของโครงสร้างเขื่อนหินเกิดการกัดเซาะชายฝั่งเข้ามาในแผ่นดินประมาณ 10-15 เมตร จากแนวโครงสร้าง ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับความเดือดร้อนจากการกัดเซาะเข้ามาในพื้นที่ร้าน และมีต้นสนล้มในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสภานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง